In love with this song recently.. And amazing lyrics.. sharing few lines which I loved..

 

பாதி கண்களை மூடுகிறேன்
மீதி கண்களில் தேடுகிறேன்…

 

என் நெஞ்சம் எங்கும் பம்முகின்ற காதல்
அது சொல்லிவிட வேண்டும் என்று ஆவல்
அட என்ன வந்து சொல்வது என்று கேட்டால்
என்ன செய்வேன் நான்…

 

மீன் தொட்டிக்கென சிப்பி சங்கு தரவா
மான் குட்டி படம் முத்துச்சரம் தரவா
தேன் கூட்டைப்போல தூவல் வாங்கி தரவா
என்னதான் வாங்க…

 

இதயம் முழுதும் ஈரம்
அதனால் செடிகள் வளர்க்க தரலாம்
அழகு செய்யும் சாதனம்
வாங்க தோன்றும் காரணம்
உன்னை சேர்ந்த பின்புதான்
அழியும் அவற்றின் ஆணவம்….

 

தாஜ்மஹால் வாங்கலாம்
ஷாஜஹானாய் மாறலாம்
ஏற்கவில்லை நான் அதை
உனக்கு பின்பு வாழ்வதை…..

 

அட தங்கத்துக்கு தங்க நகை எதுக்கு
வாங்கவில்லை நான்..

 

Been one of the best songs aft a long time with an awesome lyrics.. Thamarai 🙂

 

Bye Until Next post,

Iv.

Advertisements

Dark Knight Rises..

Posted: July 23, 2012 in Uncategorized

This is not a review about the movie which got released on 20th of July, 2012 in India but the excitement and the thrill which myself and couple of my friends had to watch the movie. Gopi, Saurav n Surya to name a few. We have been waiting for this movie for around 4-5 months we were talking about this often. Planned to book tickets for the FDFS, but unfortunately it happened to be on a Friday and couldn’t bunk office, we thought we could go for the night show. It was so nice of Gopi to book the tickets for DKR at AGS, Navalur, Chennai. We were so fortunate to get the tickets on the first day itself. From Wednesday(18th July) morning, we were pretty much excited coz we r sure that we got the tickets and going for the movie. On the day of the release, it was so hard for most of us to be in the office working. Half the time, we were thinking about how the movie is going to be, and the other half, we were talking about it 😛 Come man, it’s dark knight rises. Left office by around 7 in d evening. Right after I reached home, already there was Surya watching Batman Begins, after which we were watching Dark Knight for some time. We then started to Navalur around 8:30. Dinner at dominos and headed to AGS Cinemas. It was around 10 when we reached, n they took 40 minutes to start the movie. But at the end, it felt like it was totally worth the money and the effort that we took, be it book the tickets or come all the way to navalur to watch. Once again, Nolan proved to be one of the best directors. Now waiting for “Batman- Robin” 🙂 Until Next post, Iv.

Neither been writing something related to it nor reading some blogs about it, But it is time for me to write about it. Love, most ppl say it as a beautiful feeling. But I define something else. It a lyf inside a lyf, something like an Inception. You first look at your partner, u know physically he/she attracts you and the main thing is you get comfortable with the physical attraction.

Then you start talking to each other. And in the process, you guys get comfortable with each other with a physical presence. The happiest moments before a relationship is this part – You get close to each other, say finding difficult to move along without a physical presence, or dating, or flirting, or something else. Particularly during this time, you guys get a thought about choosing a lyf partner or wishing to get into a relationship with a gal/guy whom your close to. But if you are ending up proposing during this time, I tell u, you’re ending up with a bad decision. Because you 2 guys wouldn’t have showed your another part of your side.

When you think that ur partner is very comfortable to you, discuss lot of personal stuffs, asking for guidance, and of course you might be sure that your partner likes u very much, but never come to a conclusion that he/she is the one. Without showing your full character/attitude to your partner, you can’t even say that he/she is the one for u. Because the guy/gal who was very casual to you b4 a relationship is not going to be the same. He/She is going to love you more for what you are and they are going to need you whenever they find it hard for them.

When you get into a relationship and wen u start looking things like frustration, anger, crying, feeling low etc. etc. in her, that u can’t tolerate, and then the relationship is not healthy at all. Because once u find a gal/guy, he/she is going to come to u even if there is a very small problem. The best thing you should do is you have to be there for him/her no matter what happens. If you can’t be there for your guy/gal, when he/she needs you the most, what is the point in being in a relationship or loving each other? Now it’s not just a feeling, you’re actually living a lyf with him/her. When you are sure about being with him/her, you will get a confidence that will take to any height to fight for him/her.

PS : This was not written with any personal intention or experience , coz Im glad I gained my confidence long back 😉

Bye Until Next post,

Iv.

Vacation time!

Posted: June 4, 2012 in Uncategorized

My apologies.  It’s been a long time since I gave a thought a blogging. The work kept me little busy than ever and I became too lazy to give a thought about blogging. And also its been a while since I had a little vacation and now that I just got back from a small vacation and vetti enough to blog about, I take this time to write a small post about the week I spent in my native.

Occasion:

My Aunt’s retirement Function.

Key moments:

Drove all d way, cloaked 110kmph, the food was awesome 😀

Actual Vacation:

Spent a whole 3 days with parents, we had a lotta things to discuss about, you know, family situations, new house, agriculture, about the lands at native, marriage b4 dad’s retirement etc etc. It was kinda felt good to take part in these family discussion since we are no more a kid and we need to decide upon some things from now on. As far as now, a vacation trip to Germany has been planned to visit my brother. If everything goes well, one of my future posts will be from Germany 😛

Until Next Post,

Iv.

Login ’11

Posted: September 13, 2011 in Uncategorized

Hi All,

It was a wonderful time in September when the most awaited event in our dept. happened, Login-2011. Personally it was the first login for our batch as Alumnus. But unfortunately most of ’em cudn’t make out due to unavailability to tickets. And when we talk about the tickets, there s a long story about the reservation of tickets for the travel. By the time when we got the schedule of the event, it was too late for us to book tickets in train through the general quota. So all the guys in chennai planned to reserve the tickets thro tatkal. But unfortunately our plan failed. And also most of the guys backed out since they weren’t sure about the travel and the other stuffs. And finally we had to book tickets in bus and somehow we were fortunate to get 2 tickets(for myself n Kalyan) at the last minute and we started from Chennai for LOGIN!

It was around 5:30 in the morning when I woke up and WOW, we were 80kms away from Coimbatore. By the time we reached Coimbatore, it was around 7:30 and Kalyan headed to College and I headed to my Aunt’s house. After refreshing myself (had an awesome breakfast), I started to College. It was around 10 when I started to College and during the travel, whenever the bus stopped at someplace, I could remember some awesome memories all around Coimbatore that I had treasured during my College lyf. After all, we were there for 5long yrs 🙂 Finally I reached College and was welcomed very well from the place that I belonged, DOMCA 😉 Met HOD d very next minute and Thala took me away from the crowd and asked abt the new lyf 🙂 Thala was so cool and was a well wisher for every one of us. “I salute you” sir 😉

And then we had to personally meet each and every one of my juniors after which we had a session with the 1st n 2nd yr ppl. Alumni-Freshers Interaction 😛 After which we had a gr8 lunch sponsored. We then had nothin planned out for the afternoon. After a small discussion, we headed to Residency. We went st to “House of lords”, I hope almost everybody knws d place 😉 We had fun with all our beloved seniors and some of my juniors as well 🙂 We then headed back to College for Login ’11 Entertainment. It was Gud! Especially, d dance from the Rockstars were gr8! After dinner, We headed to a Dhaba near Neelambur, Cbe for the Login treat, A booze party 😀 It was a gr8 time 🙂 Really enjoyed wid d ppl who were there 😀

The Next day 🙂

It was a gud day as well 🙂 Got up at 9, went back to aunt’s house, refreshed again, got back to coll, had lunch 😛 attended Valedictory of Login ’11 and finally got a bus to Chennai 🙂 Had awesome fun durin the weekend! Thanx All!

– Iv.

New life, new job, new ppl!

Posted: August 5, 2011 in Uncategorized

Hi All,

After a long time, I just wanted to write a few things with a new life! I got a job at Chennai and it has been 2 weeks since I started working for this concern. A new life began after that. Whenever you hear the word Chennai, the “Climate and the traffic” eventually comes into our mind. Even if the traffic is not a big issue now a days(unlike Bangalore) I must admit people in the city have lot more to do for safeguarding a good old city. During the first week of my work, I travelled mostly in bikes and I couldn’t notice some of the following things which made a major impact. Since it was my frnd’s bike, then on I had to travel in buses to go to office. I always prefer the window seats in buses so that at least I can have something to watch out for 😉

While travelling, I noticed many ppl spitting on the roads while travelling, even the bus drivers and they don’t even care who’s coming behind ‘em.  At least 1% of the whole ppl who travel in bikes gets spitted by ppl from the buses. The worst part is they don’t even care to even say a sorry. Sometimes we get a feeling of smashing ‘em all if we are up to it L Fortunately it dint happen to me though but still… The literacy rate is much higher than other states but ppl in here tend to disprove it. Is that how ppl behave in public?

The second one that I noticed was the violation of almost all the rules by the city ppl. Mostly goes well during a traffic signal. The main reason for creating a big traffic is due to the rule violation. Ppl going from A to B on a road block the whole road and never tend to give way to others who r coming in the opposite direction.  Even there are traffic Inspectors all over the place (I mean in every traffic signal), they couldn’t help this out. Even they are liable since there r some corrupted officers with whom ppl take advantage.

Next one wud be the number of accidents happening around the city. Actually I wanted to talk about this long b4 but something happened to obstruct me. It has become usual for us not to sleep without hearing the ambulance siren. Most of the cases tat r registered in hospitals are accident cases. Why do ppl drive rash? Why do they wanna go early? If they wanna reach in time, they should have started in time rather than rushing in roads. If they are so good with these roads, y can’t they just go and participate in international bike races?

I am not blaming on anyone and I don’t want to escape from taking the responsibility. It has been 2 weeks and now on even I belong to Chennai. So it is also my responsibility to protect n safeguard my city. I get reminded of a Dialogue from Rang de Basanti where Siddarth wud say “We wud join Politics, Clear UPSC exams, join military to eradicate corruption and to make the Nation proud”. And now I admit that one day I wud be someone who wud serve my Nation for our purpose!

This is not just a post! This is a beginning….

-Iv

Go Go Go Go GOA

Posted: June 25, 2011 in College

         Those four memorable days can never be forgotten by any of my classmates, an awesome trip to Goa from 25th May, 2011 to 29th May 2011 🙂  The day started with a bang – Our Scientist Dr. Sabarinathan’s Birthday 🙂 We bought 2 Budwisers and a Wonder cake to celebrate the occasion. Our Dr was in deep sleep and he was not even conscious even after he woke up. It was a small b’day party at midnite and I hope Saba had one of the best birthdays he ever had 😉

The early morning, Piks came to the Pg and we all were havin a gud time meetin our mates. I then started to my office since I had some estimation meetin and I was supposed to come back after lunch. We had our transform estimation meetin and had a Pizza lunch. By 3 o’ clock,  I started back to my PG. By the time I reached PG all my classmates were there in my room. Navin and Kamaraj(our juniors) came to send off for the goa trip. We then packed all our stuffs and headed to Kalasipalayam(We were supposed to board our bus from there). We reached kalasipalayam by 4:30 and we went to a nearby hotel to have our lunch 😉

We then boarded the bus around 5:30 from kalasipalayam and we stopped again at majestic. By around 7 o’clock we started again and headed towards Goa. Around some 10 o’clock we had our dinner in some motel on the way. We were supposed to reach Canacona(in South Goa where we stayed) only by 7 in the morning but the driver was so gud that he reached Canacona by 6 itself. We then withdrew some cash and headed to Palolem(the actual place where we stayed). It was around 3 kms from Canacona.

First Day at Goa…
We took a bus from Canacona and reached Palolem by 6:30 On seein the beach, we went st down there and started playin Frisbee. We played for about an hr when we got exhausted and started searchin for beers 😉 Around 8 o’clock prabhu arranged some boats which took us to butterfly beach and Honey moon beach. We even saw many dolphins on our way. We then headed back to our resort around 10:30. We then spent time on breakfast and started planning for the rest of the trip.

We then hired bikes and headed to see the “World’s best view” 😀 We had to drive around 20kms to reach the spot. Although it was not the world’s best view, it was a nice view 😛 We then headed back to Palolem but on the way, we found a route to Khola beach. We had to travel 3kms from the main road but after travellin half the distance, We stopped. The road was worse and we sent jabez to find out whether that road really led us to the beach. But unfortunately it was a dead end and we had to head back to Palolem. We then reached Palolem by 7 and aft some time started our usual routine.

2nd Day at Goa…
Although we were lil tired due to travel and other stuffs, we managed to get up by 8 in the morning and planned to go to Margoa. It was about 45 km ride from Palolem. We started to Margoa around 10:30 . This was the ride we were waitin for a long time 🙂 Awesome road! All u gotta do is accelerate and jus slide ur bike in curves 😛 We really enjoyed this ride. We then reached Margoa beach around 12 and guys started goin for para glidin! Hope they enjoyed a lot glidin in the chute 😀
We then headed to a nearby hotel for lunch and we headed to Cart Attack – A racing track which was located on a hill. It was around 10kms from Margoa beached and have to go further 2kms uphill. We had fun racing each other. It was around 4:30 wen we reached there and by 6:30 we headed back to palolem again!

We reached Palolem by 7:30 and started buyin booz for the nite party 😉 It was really wonderful at Nite to have an argument wid the booz. Trust me it was an argument and not a discussion. The Topic was “Is tat worth goin to North Goa the Next Day” 😀 Aft an hr of argument, the trip to North Goa plan was dropped. We planned to stay back in South Goa itself. Around 4 AM we went to the beach and spent some time watchin big waves comin to us! It was around 7 in the mornin, myself n Surya went to bed.

3rd Day at Goa..

           If you are gettin bored till this part, I warn you to close this tab and to start doin ur work. Coz this is goin to be even more borin. The 3rd day, Another Remo of our class Mr. Balaji Narain joined us. I was about to pick him up to Canocona but I was out till 1PM sleeping. By the time I woke up, everyone was playin frisbee and we went for boatin(Dint knw tat exact name of wat they call t as). We then had lunch and started again with Snooker. By evenin, we started playin frisbee again among ourselves. This time it was Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore. Piks and Mahesh joined our team and Sujay and Anai was in the other team! In this IFL(India Frisbee League) Royal Challengers beat Chennai Super Kings by 4 pts 😀 

After the game we went st back to the resort, had a shower and prepared ourselves for the Big Finale of the Indian Premier League(28th of May 2011). The Management of the resort had organized the live match on the big screen. We had our dinner at the resort shack and watched the game. Finally it was Chennai Super Kings again who lifted the trophy again. After the presentation, I called Surya and went to a 24-hr bar where they had screened Champions league Final, Barcelona vs Manchester United. There were all Foreigners who were supporting ManU and we started Supportin Barca. My first support wud be Liverpool and the next wud be Barca since most of the players were from Spain.

We had witnessed awesome match between Barca and ManU. And by the end of the game, it was us again who were whistlin for Barca 🙂 It was around 2:30 wen the match got over and again we went st to the beach. We had some gud time in the beach and got back to the room.

4th Day at Goa..

The last Day, we dint do much things. it was jus another day. We started packing things and got ready to get back! By evening, it started drizzling and by 8:30 we started from Palolem and reached Canacona. By 9:30 we boarded into paulo travels and by 10Am we reached Bangalore. We reached our Pg by around 11:30. We went to forum for lunch and watched a movie as well. It was an awesome trip and I thank Mr. Murugaprabu Marimuthu for making this happen. I hope all of us r gonna treasure those wonderful moments!

This slideshow requires JavaScript.

Until Next Post,

Bye!